8 § Erimielisyydet

Siirry sisältöön

Paikalliset neuvottelut

1. Työehtosopimukseen liittyvistä erimielisyyksistä neuvotellaan ensin työnantajan ja esihenkilön tai työnantajan ja luottamusmiehen välillä.

2. Asian jäädessä erimieliseksi laaditaan 2 kappaleena tässä työehtosopimuksessa olevan mallin mukainen erimielisyysmuistio.

Liittoneuvottelut

3. Paikalliset osapuolet voivat jättää asian liittojen ratkaistavaksi.

Neuvottelujen toteutus

4. Paikalliset ja liittoneuvottelut aloitetaan ja käydään viivytyksettä.

Työtuomioistuin

5. Asian jäädessä liittoneuvotteluissa erimieliseksi se voidaan jättää työtuomio­istuimen ratkaistavaksi.