Pöytäkirja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien työehtosopimusten uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika 30.3.2022

Paikka Palvelualojen ammattiliiton toimisto

Läsnä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat.

1 §

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien työehtosopimusten (työntekijöitä koskeva työehtosopimus ja esimiehiä koskeva työehtosopimus) ja niihin liittyvien pöytäkirjojen uudistamisesta ajanjaksolle 1.4.2022–31.3.2024.

2 § 

Sopimuskausi sisältää kaksi palkkaratkaisua.

Vuosi 2022

Palkkoja korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Työehtosopimuksessa sovittuja olosuhdelisiä sekä korvauksia korotetaan vastaavasti.

Vuosi 2023

Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan liittojen välillä erikseen. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä liittojen kesken sopimukseen viimeistään 15.2.2023, työehtosopimus on irtisanottavissa 28.2.2023 mennessä päättymään 31.3.2023.

3 § 

Osapuolet ovat sopineet liitteen 1 mukaisista tekstimuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.4.2022, lukuun ottamatta palkanmaksua koskevaa muutosta, joka tulee voimaan 1.1.2023.

4 § 

Osapuolet ovat sopineet liitteen 2 mukaisista työryhmistä.

Helsingissä 30.3.2022

Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry