Pöytäkirja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työntekijöiden työehtosopimuksen uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika  7.6.2023

Paikka  Palvelualojen ammattiliiton toimisto

Läsnä  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat.

1 §

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualaa koskevan työntekijöiden työehtosopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen uudistamisesta ajanjaksolle 1.4.2023–31.3.2025.

2 § 

Sopimuskausi sisältää kaksi palkankorotusten toteuttamisajankohtaa.

Ensimmäinen palkkaratkaisu tulee voimaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 96 eurolla (0,60 € tunnilta). Samassa yhteydessä tulee erikseen voimaan työntekijöitä koskevat korotetut taulukkopalkat (liite 1). Muita työehtosopimuksen taulukoita nostetaan 4,3 %:lla.

Sopimuskauden toisen vuoden palkankorotus tulee voimaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ja se toteutetaan 1,7 %:n yleiskorotuksena.

Työaikalisiä ei koroteta kummankaan ratkaisun yhteydessä.

3 § 

Osapuolet ovat sopineet liitteen 2 mukaisista tekstimuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.4.2023.

4 §

Perhevapaita koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2024 (liite 3).

Määräyksen voimaantulosta on laadittu erillinen tulkintapöytäkirja (Liite 4).

5 §

Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolisista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 6,1 %:lla.

6 §              

Osapuolet perustavat liitteen 5 mukaiset työryhmät.

Helsingissä 7.6.2023

Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry