Pöytäkirja hiihtokeskusalan työehtosopimuksen  uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika  7.6.2023

Paikka  Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toimisto

Läsnä  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

1 §  Sopimuskausi

Osapuolet sopivat työehtosopimuskauden jatkamisesta yhdellä vuodella 31.10.2024 saakka. Työehtosopimus on voimassa 1.11.2022-31.10.2024.

2 §  Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Vuosi 2023

Vuosi 2023

Sopimuskauden ensimmäinen palkantarkistus (vuonna 2022 sovitun ratkaisun B- kohdan mukainen ratkaisu)

Palkankorotus toteutetaan niissä yrityksissä, joissa ei paikallista palkkaratkaisua 14.12.2022 saavutetun edellisen työehtosopimusratkaisun mukaisesti ole saavutettu.

1.1.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,4 %:lla niissä yrityksissä, joissa ei paikallista palkkaratkaisua ole saavutettu.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2023 lukien 3,4 %:lla.

Työehtosopimuksen mainittuja euro- tai senttimääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 1.1.2023 3,4 %:lla.

Palkkataulukot ovat tämän pöytäkirjan liitteenä 1.

Sopimuskauden toinen palkantarkistus

Sopimuskauden toinen palkankorotus tulee voimaan 1.12.2023, jolloin henkilökohtaisia sekä työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 2,6 %:lla.

Työehtosopimuksen mainittuja euro- tai senttimääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 1.12.2023 2,6 %:11a.

3 §

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 1.1.2023 6 %:lla.

4 § 

Perhevapaita koskeva muutos tulee voimaan 1.5.2023 (liite 2)

Määräyksen voimaantulosta on laadittu erillinen tulkintapöytäkirja (liite 3)

Helsingissä 7. kesäkuuta 2023

Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry