Pöytäkirja hiihdonopettajien työehdoista

Hiihtokeskusalan työehtosopimusta sovelletaan hiihdonopettajiin seuraavin poikkeuksin.

1. Palkkamääräykset eivät koske hiihdonopettajia, joiden palkka määräytyy provisio- tai vastaavalla perusteella tai joiden työaika työsopimuksen mukaan tulisi hiihtokauden aikana alittamaan 150 tuntia. Tuntimäärän täyttyessä palkkamääräyksiä sovelletaan seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

2. Työntekijän tuntipalkan tulee sovitulta työajalta vastata tasoittumisjakson tai hiihtokauden aikana vähintään työehtosopimuksen mukaista taulukkopalkkaa lisät ja korvaukset huomioon ottaen. Jos työsopimus on solmittu lyhyemmäksi ajaksi, niin sopimuskaudelta tulee ansaita vähintään työehtosopimuksen mukainen taulukkopalkka em. lisät ja korvaukset huomioon ottaen. 10–11 §:n mukaisia lisiä ei tällöin makseta hiihdonopettajille.

3. Hiihdonopettajan, joka tekee pelkästään tai lähes pelkästään sunnuntaityötä, palkasta ja sen perusteesta voidaan sopia edellä mainitusta tuntipalkkataulukosta poiketen.

4. TES 5 § 4. kohdan mukaista harjoittelijan palkkaa koskevaa määräystä ei sovelleta.

5. TES 5 § 2. kohdasta poiketen työkokemusta kertyy sellaisilta kalenterikuukausilta, joiden aikana on työskennelty vähintään 18 päivänä.

ESIMERKKI 1.

Sopimuspalkka 16 € tunti ja työajoiksi sovittu kauden aikana viikonloput seuraavasti:

Yhteensä 24 tuntia = 24 x 16 = 384 € / viikonloppu

Työehtosopimuksen mukainen palkka 11,50 €/tunti 24 x 11,50 = 276 €

Sunnuntaityökorvaus 8 x 11,50 = 92 €

Vähimmäispalkka yhteensä 368 €

Työnantajan maksama palkka, 384 €, on ollut riittävä.

ESIMERKKI 2.

Sopimuspalkka 12 €

Työtä tehty seuraavasti viikonloppuisin:

Perjantai 8 tuntia, lauantai 8 tuntia ja sunnuntai 8 tuntia

Maksettu yhteensä 24 x 12 = 288 €

Työehtosopimuksen mukainen palkka 11,50 €

24 x 11,50 = 276 € + sunnuntaityökorvaus 8 x 11,50 € = 92 €

Vähimmäispalkka yhteensä 368 €

Työnantaja korvaa erotuksen 368 – 288 = 80 €