Pöytäkirja Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen palkkaratkaisusta

Siirry sisältöön

Aika              30.3.2021 

Paikka          Teams-etäyhteydellä 

Läsnä           Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n, Avecra Oy:n sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n edustajat

 

1 §

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan 1.10.2020–31.3.2022 työehtosopimuksen palkkaratkaisusta, joka tulee voimaan 1.4.2021.

 

2 §

Työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden taulukkopalkkoja sekä henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,2 %:lla. Korotus tulee voimaan 1.4.2021.

3 §

Työehtosopimuksen mukaisia lisiä ei koroteta. Matkarahaa korotetaan kuitenkin verohallinnon päätöksen mukaista kokopäivärahan korotusta vastaavasti 2,3 %:lla. Korotus tulee voimaan 1.4.2021.

 

4 §

Pääluottamusmiehelle maksettavaa työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä maksettavaa korvausta korotetaan 3 €:lla kuukaudessa. Korotus tulee voimaan 1.4.2021 ja kattaa koko sopimuskauden 31.3.2022 saakka.

 

5 § 

Sopimuskauden seuraavasta palkkaratkaisusta sovitaan erikseen 30.9.2021 mennessä. Mikäli osapuolet eivät pääse asiasta sopimukseen, niin työehtosopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa 31.10.2021.

 

Helsingissä 30.3.2021

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Matkailu-  ja ravintolapalvelut MaRa ry