Ohjelmapalvelualan työehtosopimus 1.11.2019 – 31.10.2021

Siirry sisältöön

Ohjelmapalvelualan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat.

Sopimuksen solmivat työntekijöiden PAM ja työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Työehtosopimusta noudatetaan ohjelmapalvelualalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin työntekijöihin (ei koske muusikkojen yms. esiintyvien taiteilijoiden välitystä mm. ravintoloihin). 

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 20.3. Muutokset koskivat lomautusilmoitusajan lyhenemistä, yhteistoimintalain määräajoista poikkeamista, sairauspoissaoloista ilmoittamista sekä oikeutta alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon. Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset.

Lokakuussa 2020 sovitut muutokset olemassa olevaan ohjelmapalvelualan työehtosopimukseen 1.11.2019-31.10.2021:

Palkat

Palkkoihin ei koronaepidemiasta johtuvan toimialan kriisin vuoksi tehdä yleiskorotusta.

Kiky-tunnit

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistetaan 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

  • Työntekijä ansaitsee 0,25 Z-päivän sijasta 0,5 Z-päivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. 
  • Rahana maksettava korvaus on 1,16 % sijasta 2,23 %.