11 § Varallaolo

Varallaolosta on sovittava kirjallisesti.

Soveltamisohje

  • Varallaolo ei ole työaikaa eikä päivystystä.
  • Varallaoloon liittyviin työtehtäviin ei sovelleta
    – vähimmäistyöaikaa koskevia määräyksiä, ellei erikseen toisin sovita
    – lepoaikoja koskevia määräyksiä.
  • Varallaolosta sovittaessa pitäisi sopia työhön saapumisaika kutsusta.