28 § Paikallinen sopiminen

  • Sopijapuolia ovat työnantaja ja työntekijä, työntekijät tai pääluottamusmies, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu.
  • Sopimus on tehtävä kirjallisesti.
  • Sopimus voidaan tehdä toistaiseksi tai määräajaksi.
  • Toistaiseksi voimassa olevan tai vähintään 9 kuukautta voimassa olleen määräaikaisen sopimuksen irtisanomisaika on 3 kuukautta.
  • Sopimuksen päätyttyä noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.
  • Sopimus on osa työehtosopimusta.
  • Paikallista sopimusta ei voida solmia työsopimuksella.