6 § Irtisanomisajat

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraavia
irtisanomisaikoja työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä:

Työntekijän on puolestaan irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava
seuraavia irtisanomisaikoja työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä:

Korvaukset irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä sekä korvauksen
kuittaamisesta määräytyy työsopimuslain mukaan.

Päättäessä työsuhteen ennen määräaikaa työntekijä korvaa työnantajalle
aiheuttamansa vahingon. Korvaus on enintään kahden
viikon palkka.