Kaupan alan työehtosopimus

Siirry sisältöön

Kaupan työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu kaupan alan töiden vähimmäistyöehdoista. Esimerkiksi myyjä ja varastotyöntekijä löytävät sopimuksesta tiedon, millainen palkka, työaika tai sairausajan palkka hänelle kuuluu maksaa. Ehdot ovat minimiehtoja.

Sopimuksen neuvottelevat työntekijöiden Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja työnantajien Kaupan Liitto.

Soveltamisala

Kaupan työehtosopimuksessa on sovittu kaupan alalla noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

Kaupan työehtosopimusta noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, kioskikauppa,huolto- ja liikenneasematoiminta,kaupan palvelu- ja tukitoiminta tai konevuokraus. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Kaupan alan sopimusratkaisu koskee kaupan työehtosopimuksen lisäksi kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirjaa (jatkossa kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja), Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstön työehtosopimuspöytäkirjaa, varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimusta sekä vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta.

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3.

Muutokset koskivat lomautusilmoitusajan lyhenemistä, yhteistoimintalain määräajoista poikkeamista, työvuorolistojen tekoa ja muuttamista, sairauspoissaoloista ilmoittamista sekä oikeutta alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon.Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset.

Lue tästä kaupan alan työehtosopimus

TaskuTES

Kaupan työehtosopimuksen keskeiset määräykset pähkinänkuoressa.

Taskutes suomeksi

Taskutes ruotsiksi

Taskutes englanniksi

Taskutes venäjäksi

Taskutes viroksi