Liite 5  Paikallinen sopiminen

Työehtosopimusmääräyksissä mainittu paikallinen sopiminen on mahdollista seuraavasti:

1. Sopijapuolia ovat työnantaja ja työntekijä ja luottamusmies.

2. Luottamusmiehen kanssa tehty sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita luottamusmies edustaa.

3. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

4. Sopimus voidaan tehdä olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

5. Toistaiseksi voimassa olevan paikallisen sopimuksen irtisanomisaika on 6 viikkoa, ellei paikallisessa sopimuksessa ole muuta sovittu.

6. Määräaikaisessa sopimuksessa voidaan sopia irtisanomisajasta.

7. Sopimuksen päätyttyä noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

8. Paikallinen sopimus on osa työehtosopimusta.