Hiihtokeskustyöntekijöiden vaativuusryhmittely

Esimiesten vähimmäispalkka on 10 % korkeampi kuin C-palkkaryhmän ao. vähimmäispalkka.