1 § Soveltamisala

Tätä työehtosopimusta sovelletaan hiihtokeskusalalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin (myöh. työntekijä).

Tämä sopimus ei koske yrityksen johtoon kuuluvia, kuten toimitusjohtajia, apulaisjohtajia, konttoripäälliköitä, itsenäisten osastojen päälliköitä ja vastaavia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen alaisten työntekijöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä eikä esimiehiä, jotka vain tilapäisesti ottavat osaa johdettaviensa työntekijöiden työhön eikä määrätyn lyhytaikaisen työsuorituksen tekemistä.

Tämän sopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:

  • Yleissopimus 1.10.2017
  • Luottamusmiessopimus 1.1.2021
  • Koulutussopimus 1.1.2021
  • Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla
  • Työpaikkaruokailua koskeva sopimus 1.10.2017
  • Työehtosopimuslain mukaisia hyvityssakkoja koskeva pöytäkirja 1.10.2017
  • Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä 1.10.2017
  • Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta 1.1.2021
  • Sopimus yhteistoiminnasta 1.10.2017
  • Työssäoppimista koskeva sopimus 1.10.2017