2 § Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus

1. Työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa työntekijöitä riippumatta siitä, ovatko nämä järjestäytyneitä vai eivät.

2. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton.

3. Tämän sopimuksen osana noudatetaan seuraavia sopimuksia:

  • Yleissopimus (LTK-SAK) 15.11.1990
  • Luottamusmiessopimus (PT-SAK) 29.9.1995
  • Hyvityssakkoja koskeva pöytäkirja (LTK-SAK) 26.1.1988
  • Sopimus ammattiyhdistysjäsenmaksujen perinnästä (LTK-SAK) 3.4.1989
  • Koulutussopimus (liite 2)