29 § Sopimuksen voimassaoloaika

1. Sopimus on voimassa 30.4.2020–31.1.2022 ja edelleen vuoden kerrallaan, ellei sitä jommaltakummalta puolen irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä.

2. Irtisanomisen yhteydessä on jätettävä kirjallisesti yksilöidyt muutosesitykset. Muutoin irtisanominen on mitätön.

3. Tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tai sopijapuolten neuvottelut jommankumman neuvotteluosapuolen toimesta on todettu päättyneeksi.


Helsingissä 4.5.2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry