5 § Palkkaus

Työntekijän palkka määräytyy oheisen palkkaliitteen (liite 1) mukaisesti.

Työvuoroluetteloon merkityiltä työvuoroilta, jotka sijoittuvat klo 23:00–05:00 väliselle ajalle, maksetaan yötyölisää, jonka suuruus sovitaan paikallisesti.