Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

Aika  21.4.2023

Päätettiin uudistaa golf-alan työehtosopimus liittojen välillä 17.4.2023 saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti.

1. Sopimuskausi

21.4.2023 – 31.1.2025

Sopimuksen määräykset ovat voimassa siihen asti, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan tais sopijaosapuolten väliset neuvottelut jommankumman neuvotteluosapuolen toimesta on todettu päättyneiksi.

2. Palkkaratkaisu

Palkantarkistukset 2023

Palkkoja korotetaan 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Palkkataulukoita korotetaan 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.4.2023 lukien 3,5 %.

Palkantarkistukset 2024

Palkkoja korotetaan 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Palkkataulukoita korotetaan 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %.

Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.2.2024 lukien 2,5 %.

Palkkojen korotusajankohdasta johtuva yhden prosentin kustannusvaikutus

Sopimus ei sisällä kertaerää, mutta kertaerää vastaava yhden prosentin palkkoja korottava kustannusvaikutus on huomioitu palkankorotusten ajankohtien aikaistamisilla.

3. Perhevapaatyöryhmä

Työehtosopimusosapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää 31.1.2024 mennessä työehtosopimuksen perhevapaita koskevan määräyksen toimivuutta ottamalla huomioon 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen tavoitteet. Mahdolliset muutokset työehtosopimukseen tehdään kustannusneutraalisti.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Tuomas Aarto               Minnä Ääri


Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Markku Saikkonen Anu Kähkönen