14 § Äitiys‑, isyys‑ ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa

Siirry sisältöön

Työntekijän oikeus äitiys‑, isyys‑ ja vanhempainvapaaseen sekä hoitovapaaseen määräytyy työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.

14 § Raskaus‑ ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa 1.1.2024 alkaen

Työntekijän oikeus raskaus‑ ja vanhempainvapaaseen sekä hoitovapaaseen määräytyy työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.