14 § Äitiys‑, isyys‑ ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa

Työntekijän oikeus äitiys‑, isyys‑ ja vanhempainvapaaseen sekä hoitovapaaseen määräytyy työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.