Allekirjoituspöytäkirja

Siirry sisältöön

OHJELMAPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2019-31.10.2021 

Aika 13.10.2020 

Paikka Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toimisto.

Läsnä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat.

 1 § Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisu

Sovittiin, että palkkoihin ei koronaepidemiasta johtuvan toimialan kriisin vuoksi tehdä yleiskorotusta.

 2 § Tekstimuutokset

 Sovittiin, että ns. kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistetaan 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

  • Työntekijä ansaitsee 0,25 Z-päivän sijasta 0,5 Z-päivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
  • Rahana maksettava korvaus on 1,16 % sijasta 2,32 %.

Helsingissä 13.10.2020

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY