Pöytäkirja ohjelmapalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta

Siirry sisältöön

Aika  7.6.2023

Paikka  Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n toimisto

Läsnä  Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

1 § Sopimuskausi

Sopimus on voimassa 1.11.2022 – 31.3.2025.

2 § Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Vuosi 2023

Työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2023 alkaen 3,5% yleiskorotuksella.

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 6 % 1.5.2023.

Vuosi 2024

Työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2024 alkaen 3,5% yleiskorotuksella.

3 § Kertakorvaus

Työsuhteessa 1.6.2023 oleville maksetaan 150 euron kertaerä kesäkuun 2023 palkan yhteydessä. Työntekijälle, joka on 1.6.2023 poissa palkattoman poissaolon vuoksi, kertaerä maksetaan kuitenkin vasta hänen palattuaan työhön, työhön palaamista seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

4 § Olosuhdelisät

Työehtosopimuksen mukaista myöhäistä työajanlisää korotetaan 1.5.2023 alkaen 3,5% yleiskorotuksella.

Työehtosopimuksen mukaista myöhäistä työajanlisää korotetaan 1.1.2024 alkaen 3,5% yleiskorotuksella.

5 § Tekstimuutokset

Osapuolet ovat sopineet perhevapaamääräyksiä koskevista tekstimuutoksista (liite 1).

Määräyksen voimaantulosta on laadittu erillinen tulkintapöytäkirja (liite 2).

6 § Työryhmät

Osapuolet perustavat sopimuskauden ajaksi työryhmän. Työryhmän tehtävänä on arvioida työehtosopimuksen toimivuutta ja kehittämistarpeita.

Helsingissä 7.6.2023

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY