Allekirjoituspöytäkirja 15.10.2020

Siirry sisältöön

 HIIHTOKESKUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2019-31.10.2021

Aika 15.10.2020 

Paikka Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimisto.

Läsnä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat.

1 § Sopimuskauden toisen vuoden palkkaratkaisu

Sovittiin, että taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja sekä työehtosopimuksessa mainittuja euro- tai senttimääräisiä lisiä ja korvauksia korotetaan 1.3.2021 lukien 1,2 prosenttia.

2 § Tekstimuutokset

Osapuolet ovat sopineet liitteen 1 mukaisista tekstimuutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2021.

3 § Työaikaa koskevat kokeilut

Lisäksi sovittiin, että liitot voivat sopimuskauden aikana yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia erilaisista työajan tasoittumisjärjestelmää koskevista kokeiluista.

Helsingissä 15.10.2020

MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY
PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY