17 § Työrauha

Tämän sopimuksen voimassaoloaikana on voimassa työehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite.

Helsingissä 30.3.2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Alkon Liikeväki ALV ry